Kulturnatten i Nyborg

fredag d. 20 maj

Sammen med så mange andre frivillige foreninger deltog vi også i Kulturnatten. Sankt Mads Lauget, Nyborg slots Armbrøstlaug og Buelauget fyldte det meste af biblioteksholmen, og vi fik lejlighed til at demonstrere nogle af vore nye telte.

Vi har fået et grøn, et gult, et blåt og et rødt Heroldtelt samt et hvidt Landsknechttelt og en pavillion på 6x6m og det hele skal op på Tour de Francedagen.

Lørdag d. 2.7 skal vi være med til at få en folkefest op at stå, og vi har fået overladt arealet mellem Rema1000 og Destilleriet. Det grønne område hvor der skal bygges sundhedshus. Der laver vi en teltlejr med 24 telte og alskens middelalderaktiviteter samt salg af diverse produkter. Jo flere vi er med til det, jo bedre. Så har du lyst og endnu ikke er tilmeldt skal du kontakte Steen på telf: 22776346 og du skal kontakte Torben på telf. 27177273 for at låne en dragt til dagen, hvis du ikke selv har middelaldertøj.

Især kan vi bruge folk, der vil lege middelalderleje og tovtrækning med børnene samt dele pjecer ud, der reklamerer for vores eget marked d. 27.8

Skt. Mads Kildemarked har fået fondsmidler !!

Henover vinteren 2021 og -22 søgte vi Albanifonden om tilskud, og vi var så heldige, at de gav os penge til indkøb af fire middelaldertelte og en stor pavillion på 6x6m. Derudover var der også penge til musikken på selve markedet, så der var vi rigtig heldige. Lige nu er vores leverandør i fuld gang med at sy de tre telte. Det fjerde har vi fået, og pavillionen er på vej, så dem kan vi snart se i aktion.

Sikke et herligt gavekort vi her er blevet betænkt med. Stor TAK til Albanifonden !!!

                                                                                                                                     

Skt. Mads aktiviteter 2022 !!

Vi deltager i kulturnatten 20.5.2022 kl. 16.30 til 2200, hvor vi sammen med Armbrøstlauget rejser nogle telte på biblioteksholmen, laver mad over bål til os selv, skyder til måls og går rundt og snakker med folk.

Vi opsætter vore fotoskabeloner, og vi vil også gerne dele pjecer ud for markedet. Alle medlemmer er meget velkomne, men skal melde til senest en uge før til Torben af hensyn til maden.

                                                                                                                                 

Tour de Storebælt 11.6. fra kl. 11 til 17. Vi er blevet tilbudt en plads på Cirkuspladsen og deltager med nogle telte, snobrød, bål, fotoskabeloner og deler pjecer ud for markedet.

Tilmeld Jer gerne til Torben for deltagelse i dette.

                                                                                                                                 

Tour de France 2.7 . Vi deltager med en gruppe telte, bålfade, snobrød, fotoskabeloner, og en række aktiviteter. Der er nedsat en tovholdergruppe og vil man deltage så kontakt Steen, 2277 6346, inden 1.5

Egne salgsboder er også velkomne med middelalderrelaterede varer, ikke madkonsum. Vi kan sætte op 1.7 og først nedtage 3.7, da byen er lukket d. 2.7. Nogle af vore folk vil overnatte på pladsen.

                                                                                                                                   

Danehofmarkedet 12-13-14 august kl. 14-19, 10-19,-10-16. Armbrøstlauget laver bueskydning i gryden ved vandtårnet. Tilmeld jer gerne som hjælpere til Steen.

Hvis man vil være aktivist eller have bod på danehofmarkedet, kontakt Birgit Toft, østfynsmuseer, bit@ostfynsmuseer.dk

                                                ♦

Få dit eget ridder-portræt !!!

Små og lidt større riddere kan på årets Skt. Mads Kildemarked få deres helt eget portræt, iført et flot ridderkostume !!

Kom og prøv dem på årets Skt. Mads Kildemarked den 27. august 2022 !!!

                                                 ♦

Sankt Mads Markedets systue har gjort det igen:

Flotte munkedragter til Tarp-Bryggeren, der sælger mjød på vores marked.

Sankt Mads Lauget har ikke fået Den Fynske Kulturpris, men vi har været inviteret på rådhuset idag for at få et diplom for at markere det ærefulde i overhovedet at være indstillet, og det var et godt skulderklap. Forrmanden for kulturelt udvalg, Erik Rosengård, holdt en fin tale og berømmede initiativet bag Sankt Madsmarkedet og især vores evne til at få mange forskellige foreninger til at medvirke til arrangementet.
Der bliver lagt en video på facebook der viser hele forløbet.

Kulturelt udvalgs begrundelse for indstillingen:

Skt. Mads Kildemarked 19. august 2017 – drevet af foreningen Sankt Mads Lauget

Sankt Mads Kildemarked har formået at revitalisere og tydeliggøre en fynsk kulturtradition, der rækker årtusinder tilbage i vor fælles historie, og har formået at formidle denne på en vedkommende og fornøjelig måde.
Sankt Mads er den fynske version af evangelisten Mathæus, som har lagt navn til helligkilden, der er knyttet til Vindinge Kirke. Denne kilde var i middelalderen et valfartssted, der tiltrak folk langvejs fra, og når de havde drukket af det hellige vand og var blevet helbredt for alle deres gebrækkeligheder, da søgte de bagefter til kirken, og ofrede og takkede der. De mange mennesker gjorde det nødvendigt at kirken gentagende gange måtte udvides, og dermed blev Vindinge Kirke Fyns største landsbykirke. Når folk havde været i kirke, havde de andre fornødenheder, der pressede sig på, og et kildemarked udviklede sig hastigt på kirkegården og rundt om. Det var så stor en kommerciel succes, at Nyborg købstad ”stjal” det i ca. 1550 og tog det ind til byen.
Som markedsprogrammet er skruet sammen, så er det muligt at opleve alle de historiske aspekter af kildedyrkelsen, helt fra den meget spirituelle over det kirkelige til det bredt underholdende.
Denne konkrete lokale historie supplerer Nyborgs historie, idet Vindinge var forudsætningen for den Nye-borg.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]