Referat generalforsamling Sct. Mads Lauget 2019

 

Sankt Mads Markedets systue har gjort det igen:

Flotte munkedragter til Tarp-Bryggeren, der sælger mjød på vores marked.

 

Sankt Mads Lauget har ikke fået Den Fynske Kulturpris, men vi har været inviteret på rådhuset idag for at få et diplom for at markere det ærefulde i overhovedet at være indstillet, og det var et godt skulderklap. Forrmanden for kulturelt udvalg, Erik Rosengård, holdt en fin tale og berømmede initiativet bag Sankt Madsmarkedet og især vores evne til at få mange forskellige foreninger til at medvirke til arrangementet.
Der bliver lagt en video på facebook der viser hele forløbet.

Kulturelt udvalgs begrundelse for indstillingen:

Skt. Mads Kildemarked 19. august 2017 – drevet af foreningen Sankt Mads Lauget

Sankt Mads Kildemarked har formået at revitalisere og tydeliggøre en fynsk kulturtradition, der rækker årtusinder tilbage i vor fælles historie, og har formået at formidle denne på en vedkommende og fornøjelig måde.
Sankt Mads er den fynske version af evangelisten Mathæus, som har lagt navn til helligkilden, der er knyttet til Vindinge Kirke. Denne kilde var i middelalderen et valfartssted, der tiltrak folk langvejs fra, og når de havde drukket af det hellige vand og var blevet helbredt for alle deres gebrækkeligheder, da søgte de bagefter til kirken, og ofrede og takkede der. De mange mennesker gjorde det nødvendigt at kirken gentagende gange måtte udvides, og dermed blev Vindinge Kirke Fyns største landsbykirke. Når folk havde været i kirke, havde de andre fornødenheder, der pressede sig på, og et kildemarked udviklede sig hastigt på kirkegården og rundt om. Det var så stor en kommerciel succes, at Nyborg købstad ”stjal” det i ca. 1550 og tog det ind til byen.
Som markedsprogrammet er skruet sammen, så er det muligt at opleve alle de historiske aspekter af kildedyrkelsen, helt fra den meget spirituelle over det kirkelige til det bredt underholdende.
Denne konkrete lokale historie supplerer Nyborgs historie, idet Vindinge var forudsætningen for den Nye-borg.